Zgłoszenie szkody

Nieszczęśliwy wypadek
Nieszczęśliwy wypadek
Wybierz, jeśli szkoda dotyczy uszczerbku w wyniku wypadku (np. złamanie, zwichniecie, skręcenie)
Assistance
Assistance
Wybierz, jeśli potrzebujesz kompleksowy zakres pomocy w nieprzewidzianych zdarzeniach w życiu codziennym.
Zgon
Zgon
Wybierz, jeśli szkoda dotyczy zgonu osoby ubezpieczonej.
Hospitalizacja
Hospitalizacja
Wybierz, jeśli szkoda dotyczy pobytu w szpitalu.
Szkoda w domu, ubezpieczenie nieruchomości
Szkoda w domu, ubezpieczenie nieruchomości
Wybierz, jeśli szkoda dotyczy uszkodzeń lub kradzieży sprzętu oraz szkód na nieruchomości.
Poważne zachorowanie
Poważne zachorowanie
Wybierz, jeśli szkoda dotyczy poważnego zachorowania (np. udar mózgu, zawał serca, nowotwór złośliwy)
OC
OC
Wybierz, jeśli szkoda dotyczy nieprzewidzianych zdarzeń w życiu codziennym.
Turystyczny
Turystyczny
Wybierz, jeśli szkoda dotyczy zdarzeń związanych z wyjazdem za granicę.